Aktuális információk / Tájékoztatás HÉSZ módosításának tervezetéről

Tájékoztatás HÉSZ módosításának tervezetérőlMegyehíd Község Képviselő-testületének 25/2017.(V.25.) számú településfejlesztési döntése értelmében Megyehíd község hatályos helyi építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet módosítani kívánja. A tervezési során érintett területek és tervezési feladat a mellékelt tervdokumentációban kerül bemutatásra.
A módosítás célja Megyehíd község fejlesztési elképzeléseinek optimális meghatározása és elősegítése, a helyi gazdaság erősítése. A módosítással kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásban az egyeztetésben résztvevő partnerek a lakossági fórumon szóban, illetve legkésőbb 2018.május 30-ig írásban észrevételt, javaslatot tehetnek, levélben a Polgármesternek címezve (Megyehíd Község Önkormányzata 9754 Megyehíd, Fő u.17.címre megküldve vagy elektronikus úton a sulene59@gmail.com címre megküldve.

 

Süle Lajosné

polgármester

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Megyehíd Község Önkormányzata - Magyar