Pályázatok / Csapadékvíz elvezetési program Megyehídon

Csapadékvíz elvezetési program MegyehídonMegyehíd Község „Csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése Megyehíd és Kenéz községek belterületén” című, TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00003 pályázati kódszámú , az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott pályázat keretében fejleszti a község érintett területein a csapadékvíz elvezető rendszerét.

Megyehíd Község Önkormányzata településfejlesztési stratégiájában kiemelt jelentőséggel bír a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése.
A Projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött Megyehíd Község Önkormányzata (mint konzorciumi vezető) Kenéz Község Önkormányzatával és a projektmenedzsmenti feladatok ellátása céljából a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal.

A projekt keretében megvalósítani tervezett fejlesztések a következők:

A projekt célja a települések népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Specifikus célja a vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, vizek helyben tartásának elősegítése.

Megyehídon a projekt által érintett utcák a következők: Sárdi, Bogárdi, Fő, Kossuth Lajos , Dózsa György .A burkolt nyílt árkok tengelye azonos a meglévő földárkok tengelyével. Az árkok 40 cm-es fenékszélességgel és 1:1 rézsűvel épülnek. Árkok fenék-burkolása 40x40x8 cm-es járólapból -alatta 5-8 cm homokos kavics-készül. Az 1:1 rézsű burkolása szintén 40x40x8 cm-es járólappal történik, 1 sorban.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A tervezett fejlesztések megvalósításával összességében 7.215,7 méter bel-és csapadékvíz védelmi létesítmény újul meg, melynek települések közötti megoszlása:

Megyehíd 3461,9 méter

Kenéz 3753,8 méter

Megyehíd Község Önkormányzata a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése céljából eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, mely alapján kivitelezési szerződést kötöttek 2021. március 24-én a TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.-vel. A kivitelezés költsége nettó 46 031 321 Ft. A közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzése folyamatban van. A munkaterület átadása 2021.06.04-én zárult le.

A közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi utóellenőrzése is megtörtént. Megyehídon a munkaterület átadása 2021.06.04-én zárult le. A Kivitelező a beruházást 2021. 09. 08-án készre jelentette, a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának megfelelően elkészültek a kivitelezési munkálatokkal. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.09.24-én történt meg. 

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 137,43 millió forint.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a
A projekt befejezésének határideje 2022.04.30.
További információ www.megyehid.hu/ oldalon található vagy Gaál Enikő projektmenedzsertől gaal.eniko@vasmegye.hu email címen vagy + 36 94 515-725 telefonszámon kérhető.

Megyehíd településen befejeződtek a munkálatok:

 

Kenéz településen 2022. május 20-án befejeződtek a munkálatok: