Aktuális információk / Szociális tüzelőanyag pályázat

Szociális tüzelőanyag pályázat

FELHÍVÁS

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Megyehíd Község Önkormányzata 2019. évben részesül a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban.

 

A szociális célú tüzelőanyag juttatásban a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek.

A támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 71.250,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 85.500,-Ft-ot.

 

A támogatás jogosultságának megállapítása során előnyt élveznek:

  • aktív korúak ellátásában részesülők
  • időskorúak járadékában részesülők
  • települési támogatásban részesülők
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok.

 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás iránti kérelem nyomtatványt

- a Megyehídi  Önkormányzati Hivatalban (9754 Megyehíd, Fő u.17, hétfő 8-12 óráig )

-  egyéb időpontban a megyehídi falugondnoktól és a hivatalsegédtől

- valamint az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatalban (9756. Ikervár, Kossuth u. 47.)  lehet átvenni,

-illetve Megyehíd község honlapjáról www.megyehid.hu/Aktuális információk oldalán lehet letölteni.

 

A kérelem benyújtási határideje: 2019. DECEMBER 6 .

Kérelemmel együtt benyújtandó okiratok:

A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett havi rendszeres jövedelméről szóló igazolás (kereseti igazolás, nyugdíjszelvény, stb).

 

Az igénylés feltételeivel, részletes szabályaival összefüggő kérdéseikkel Megyehíd Község Önkormányzatához, illetve  az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatalhoz  fordulhatnak.

Megyehíd, 2019. november 26.

                                      Megyehíd Község Önkormányzata       Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Megyehíd Község Önkormányzata - Magyar