Aktuális információk / Közművelődési szolgáltatási terv

Közművelődési szolgáltatási tervÉves szolgáltatási terv

- a közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok

 

Megyehíd

 

alapszolgáltatási kategória

 

megnevezés

cél

rendszeressége / időpontja

résztvevők tervezett száma

megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvétel módjai

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

Gyalo

 

 

 

 

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

Falunap

közösségi összefogás erősítése

augusztus 7.

100 fő

nyilvános felhívás

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,

 

Településtisztasági akciónap

településrendezés

április 24.

20 fő

nyilvános felhívás

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

 

Szentháromság búcsú-gyermeknap

generációk közötti kapcsolat erősítése

május 30.

100 fő

rendezvény előkészítő nyilvános ülés

 

 

 

 

 

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

 

 

 

 

 

 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

 

 

 

 

 

 

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

 

 

 

 

 

 

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

 

 

 

 

 

 

 

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását,

 

 

 

 

 

 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,

 

 

 

 

 

 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,

 

 

 

 

 

 

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,

 

 

 

 

 

 

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint

 

 

 

 

 

 

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

 

 

 

 

 

 

 

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

Szüreti felvonulás

 

hagyományápolás

szeptember 19.

100 fő

nyilvános felhívás

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

Márton napi felvonulás

hagyományápolás

november 13

100 fő

nyilvános felhívás

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

Értéktár klub

helyi értékek felkutatása és bemutatása

félévente

5 fő

nyilvános felhívás

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

 

Mikulásváró mese felhívás

anyanyelvápolás

december

15 fő

nyilvános felhívás

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

 

 

 

 

 

 

 

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

 

 

 

 

 

 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

 

Nőnap

ünnep kultúrájának ápolása

március 6.

50 fő

nyilvános felhívás

 

) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

 

Idősek napja

ünnep kultúrájának ápolása

Október 2.

50 fő

nyilvános felhívás

 

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint

 

 

Élményfestés

amatőr alkotók támogatása

október 15

5 fő

nyilvános felhívás

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

 

 

 

 

 

 

 

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint

 

 

 

 

 

 

b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

 

 

 

 

 

 

 

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását,

 

 

 

 

 

 

 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint

 

 

 

 

 

 

 

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

 

 

 

 

 

 

 

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Megyehíd Község Önkormányzata - Magyar